Loggbok

Loggbok

Förberedelser inför överfarten till Azorerna

Tillbaka till EuropaPosted by Fredrik 30 Apr, 2018 22:32

20/04. I fint väder och frisk akterlig vind seglar vi tillbaka till Jolly Harbour och ankrar utanför marinan. Det känns lite sorgligt att äventyret
i Karibien går mot sitt slut. Nu återstår bara att se till att S/Y Salsa och besättningen är i bästa möjliga skick inför hemresan.
21/04. Vi betar av stora delar av planerat underhåll, inventerar matförråden och gör förslag på en 18 dagars meny ombord för överseglingen till Azorerna. Sedan besöker vi en trevlig restaurang i land och äter en härlig middag.

Maria is checking the food storage and planning for the provisioning.

22/04. Här på Antigua pågår Antigua Classic Racing Week den här veckan. Vi unnar oss en ledig dag och tar lokalbussen till English Harbour. Vi ser på när de vackra klassiska båtarna paraderar utanför Nelson Dockyard. Roligt att det finns folk med mycket pengar som vill hålla det maritima kulturarvet i fint skick.

One of the beautiful boats in the parade.

23/04. Ytterligare en underhållsdag till ankars. Maria gör köttfärssås till två middagar som ska frysas ned till överfarten.
24/04. Vi har sedan tidigare beställt plats i marinan och förtöjer där efter lunch. I första hand vill vi komma åt ström så vi kan starta frysen som varit avstängd sedan i december. Maria lagar grytor som vi fryser ner så att vi ska ha lite lättlagad mat ombord om det blir gropigt väder vid hemresan. Samtidigt får batteribanken äntligen en chans att komma upp till 100 % laddning. Till kvällen anländer vår första medlem av hemseglarbesättningen, Elisabeth, från Florida. Via en hemsida för personer som är intresserade av oceansegling har två av besättningen anmält sitt intresse.
25/04. Ännu en dag full av underhållsarbete. Sakta börjar alla förråd ombord fyllas (diesel, gasol, toa- och hushålls-papper, torrvaror och nödförråd av vatten m.m.). Mera grytor lagas och fryses ner. Vi besöker ”supermarket” och handlar dricka och torrvaror, det blir ett rejält lass. Vi måste ju handla med råge ifall överfarten tar längre tid än beräknat. Dessutom har vi kvar de flesta konserver som vi köpte som nödproviant i Sverige innan vi åkte, det räcker till 20 måltider ombord. Maria och Fredrik vill ju inte äta Felix Köttbullar i Gräddsås ända fram till jul, så vi får börja ta lite av förråden under resan upp genom Europa.
26/04. Genuan har fått lida mycket under vår tid i Karibien. Den har egentligen nått stadiet när den borde kasseras, men det går inte att hitta en ny genua här till ett rimligt pris. Den får leva tills vi kommer hem. Därför lappas och lagas den så gott det går.

Fredrik and Elisabeth fix the genoa.

Till lunch blir det ett trevligt avbrott i arbetena. S/Y Ellens besättning kommer och hälsar på. De bjuder ut oss på en väldigt trevlig lunch som avslutning på vår segling i Karibien.
Vi riktar ett stort tack till Helen och Göran för allt trevligt umgänge under tiden i Karibien och resan dit . Deras båt S/Y Ellen ska få åka lastbåt till Southampton där vi hoppas möta dem i juni för vidare seglingsäventyr. Till kvällen kommer svenska Bosse från London och belgaren Lode från Lanzarote. Den nya atlantbesättningen är nu komplett.

S/Y Salsa crew: Elisabeth, Lode, Fredrik and Bosse.

27/04. Maria lämnar oss för att flyga hem. Maria tyckte det räckte med en atlantöverfart och har dessutom viktigare saker för sig i Sverige. Hon ska hämta sin hund Tilde hos Fredriks systerdotter Elisabeth och hennes fästman Simon som tillsammans med syster Carro haft hand om Tilde under vår segling.
Att Maria ska bli mormor i maj är också en stor anledning att inte sitta och guppa på Atlanten i veckor. Men vi kommer att sakna Maria. Utan henne i besättningen känns Salsa inte riktigt som Salsa. Skynda dig tillbaka ombord, Maria!

It's very sad to leave Salsa, my home for the last eight months.

På eftermiddagen lägger vi oss till ankars utanför marinan för att kunna påbörja atlantöverfarten nästa morgon.

Preparations for the crossing to the Azores

20/04. In nice weather and moderate running winds, we sail back to Jolly Harbor and anchor outside the marina. It feels a bit sad that the adventure in the Caribbean is coming to an end. The only thing that remains now is to ensure that S/Y Salsa and the crew are in the best possible condition before traveling home.
21/04. We tick off a long list of planned maintenance, check the food storage and make a suggestion for a 18 days menu onboard for the crossing to the Azores. We eat a delicious dinner ashore.
22/04. It's the Antigua Classic Racing Week ongoing this week. We take a day off and take a bus to English Harbor. We look at the beautiful classic boats parade outside Nelson Dockyard. Good that there are people with a lot of money that wants to keep the maritime heritage in good condition.
23/04. An additional maintenance day to anchor. Maria prepars Bolognese sauce for the crossing.
24/04. We have reserved a place in the marina and moor there after lunch. First of all, we want to have access power so we can start the freezer which has
been turned off since December. Maria prepares stews that we freeze, so we'll have some easy-to-cook food on board if there's rough weather when sailing home.
At the same time, the battery bank finally gets a chance to get100% charged. Our first member of the new crew arrives in the evening, Elisabeth, from Florida. Two of the new crew have announced their interest via a website for people interested in ocean sailing.
25/04. Another day of maintenance work. Slowly, all supplies on board are being filled (diesel, gasol, toilet paper and household paper, pasta, rice and emergency supplies of water, etc.). We make more food that we freeze. At the supermarket we buy loads of food. In case the crossing takes longer than expected there must be enough. In addition we have the “emergency canned food” that we bought in Sweden before departure, enough for 20 meals. Maria and Fredrik don't want to eat canned Meatballs everyday until Christmas, so we need to eat the cans on the way through Europe.
26/04. Genuan has suffered a lot during our time in the Caribbean. It has actually reached the stage when it should be discarded, but one can not find a new genoa here for a reasonable price. It must work until we get home. Therefore we patch and fix it as best as possible. There is a nice break at lunch, S/Y Ellen's crew comes and invite us to a very nice lunch together to end our sailing adventure in the Caribbean.
Thank you Helen and Göran for all the great time we have had together in the Caribbean and during the sailing through Europe. Their boat S/Y Ellen will go by ferry to Southampton where we hope to meet them in June for further sailing adventure. In the evening Swedish Bosse arrives from London and Belgian Lode from Lanzarote. The new Atlantic crew is now complete.
27/04. It's time for Maria to leave us to fly home. Maria thinks that one Atlantic crossing was enough and has more important things waiting in Sweden. For a soon to be grandmother she can not be sailing the Atlantic ocean in May. In addition she will pick up her dog Tilde at Fredrik's niece Elisabeth and her fiancé Simon who, together with Sister Carro, have taken care of Tilde during our sailing. But we will miss Maria. Without her Salsa is not quite Salsa. Be back onboard soon, Maria! In the afternoon, we anchor outside of the marina to begin crossing the Atlantic the next morning.