Loggbok

Loggbok

Tillbaka till St Kitts och Antigua

KaribienPosted by Fredrik 21 Apr, 2018 23:31

13/04. Bill flyger hem och vi klarerar ut från Sint Maarten. Efter att man klarerat ut har man normalt ett dygn på sig att lämna landet och vi bestämmer oss för att segla söderut nästa morgon. Dagen fördrivs med städning ombord och ytterligare inköp i de välsorterade båtbutikerna.

14/04. Det blåser frisk motvind idag men vi seglar iväg tidigt på morgonen mot St. Kitts. När vi på kortvågsradion prata med våra vänner på S/Y Ellen får vi höra att de har samma mål och att de ska segla från St. Barth. Från St Barth är det kortare distans och bättre vinkel mot vinden så vi kommer inte att se dem på havet. Under dagen får vi över oss ett antal häftiga regnoväder och vi är ganska trötta när vi till kvällen efter 10 timmars segling kommer fram till bukten utanför Christopher Harbour på St. Kitts. Då känns det extra välkommet att S/Y Ellen, som kommit tidigare, bjuder oss på hämtning med jolle och trevlig middag ombord när vi kommer fram.

15/04. Inklarering och utklarering samtidigt. Eftersom vi tänker lämna landet nästa morgon kan vi göra båda procedurerna samtidigt. Skönt! Sedan blir det guidad sightseeing runt ön med buss och veterantåg på smalspårig järnväg. Tåget hade under första tredjedelen av 1900-talet använts för att leverera sockerrör från de olika plantagerna, men sockerindustrin på St. Kitts lades ner för länge sedan. Guidens trevliga berättelser om landskapet och livet på ön avlöses ibland av att en flickkör sjunger för oss. Bland annat sjunger de St Kitts och Nevis nationalsång. Vi passerar den ena byn efter den andra och folk sitter på sina verandor och vinkar till oss. Förfriskningar serveras och vi njuter av turen.

St Kitts Scenic Railway
We pass one of the beautiful beaches on the Atlantic side.

16/04. Tillsammans med S/Y Ellen kryssar vi i hård vind 40 NM till Jolly Harbour, Antigua för att inklarera. Vinden är stundtals 14 m/s och vi passerar flera ”squalls”. Plötsligt ser vi ett konstigt fenomen från himlen som en strut som går ner mot havsytan. Kan det vara en tromb/tornado som är på väg mot oss? Vi blir lite upphetsade och startar motorn för att komma ur dess kurs. På cirka 300 meters avstånd passerar tromben som är cirka 50 meter bred och snurrar medsols och vattnet som kokar i dess mitt. Puh! Skönt att vi inte hamnade mitt i den! Vi ankrar i bukten utanför marinan. Här återser vi norska båten S/Y Oda som bjuder oss att bese solnedgången tillsammans med dem. Väldigt trevligt att återse våra norska vänner som ska segla över Atlanten drygt en vecka före oss.

Exciting but glad it didn't hit us!

17/04. Efter sedvanlig inklarering och proviantering lättar vi ankar och seglar norrut till Antiguas norra kuststräcka, North Sound. Här kan vi segla innanför ett stort rev som skyddar oss mot Atlantens dyningar. Vi seglar till Great Bird Island för att snorkla och njuta några dagar innan det är dags att förbereda för hemsegling.

18/04. Vi tar det lugnt hela dagen. Vi njuter av tillvaron, snorklar, badar, läser böcker och tar oss en eftermiddagslur.
Hiking on Great Bird Island

19/04. Repris av 18/04!!! Så är seglarlivet i Karibien när det är som bäst, ingen stress och inga måsten!


Back to St Kitts and Antigua

13/04. Bill flies back home and we clear out from Sint Maarten. You usually have a day to leave the country after you have cleared out and we decide to sail south the next morning. The day is spent on cleaning on board and further purchases in the well-stocked boat shops.

14/04. Moderate up wind and we sail off early in the morning towards St. Kitts. When we talk to our friends on S/Y Ellen on the shortwave radio, they have the same destination but they sail from St. Barth. It’s a shorter distance and a better angle to the wind from St. Barth, so we will not see them at sea. We sail through a number of heavy rain squalls during the day and we are quite tired when we arrive ten hours later at the bay outside Christopher Harbour at St. Kitts. We feel very welcome when S/Y Ellen, who arrived earlier, invites us to dinner and pick us up with their dinghy when we arrive.

15/04. Check in and check out at the same time. Since we intend to leave the country the next morning we can do both procedures at the same time. Phew! We do a guided sightseeing around the island by bus and veteran train on narrow-gauge railway. During the first third of the 20th century, the train had been used to deliver sugar cane from the various plantations, but the sugar industries on St. Kitts were closed down a long time ago. The guide tells us about the landscape and the life on the island while we pass the villages on the island. A girl choir is singing for us and among other songs the national anthem of St Kitts and Nevis. Refreshments are served and we enjoy the trip.

16/04. We cross together with S/Y Ellen 40NM in strong wind to Jolly Harbor, Antigua to clear in. The wind is sometimes 14 m/s and we pass several squalls. Suddenly, we see a strange phenomenon in the sky like a cone towards the sea surface. Is it a tornado coming our way? We get a bit excited and start the engine to get out off its way. The tornado pass us with 300 meter. It is 50 meters wide and spin clockwise, the water is like boiling in the middle. Phew! We are happy we didn’t get into it’s way! We anchor in the bay outside the marina. We meet the Norwegian boat S/Y Oda again who invites us to see the sunset together with them. They will cross the Atlantic just a week before us

17/04. After the routine clearance, we sail north to Antigua's northern coastline, North Sound. The area is within a large reef that protects us from the Atlantic dunes. We sail to Great Bird Island to snorkel and enjoy a few days before it's time to prepare for the Atlantic crossing home. 18/04. We take it easy all day. We enjoy life, snorkel, and swim, read books and have an afternoon power nap. 19/04. Repeat of the 18/04 program!!! That’s the sailing life in the Caribbean in a nutshell, no stress and no musts!